2102014951 6932373668, 6977258447 Ιακωβίδου 45, Πατήσια info@s-ani.gr
hero image


 

Τεχνικές Εκθέσεις και Αυτοψίες
Σύγχρονη Ανίδρυση Ο.Ε. - Κατασκευές Κτιρίων - Μελέτη & Επίβλεψη - Τεχνικές Συμβουλές - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Οικοδομικές Άδειες - Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις - Τοπογραφικά - Πατήσια Αττική

 

Η εταιρεία "Σύγχρονη Ανίδρυση Ο.Ε." με έδρα τα Πατήσια, Αττική, είναι ο ειδικός εταίρος που μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και αυτοψιών για τα κτίρια και τα οικοδομικά έργα σας.

Οι τεχνικές εκθέσεις αποτελούν σημαντικό μέσο για την καταγραφή και τον έλεγχο της τεχνικής κατάστασης κτιρίων και έργων. Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να εκπονήσει λεπτομερείς τεχνικές εκθέσεις, αξιολογώντας την κατάσταση των κτιρίων και παρέχοντας προτάσεις για τη βελτίωση και τη συντήρησή τους.

Επιπλέον, οι αυτοψίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της ποιότητας και της συμμόρφωσης των κατασκευαστικών εργασιών. Οι εκπεφωνούμενοι αυτοψίες από την εταιρεία μας διασφαλίζουν την συμμόρφωση προς τους προδιαγραφόμενους προτύπους και εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των έργων σας.

Στην "Σύγχρονη Ανίδρυση Ο.Ε.", κατανοούμε πλήρως τη σημασία της τεχνικής επαγγελματικής εκτίμησης και αξιολόγησης των κτιρίων και των έργων. Είμαστε διαθέσιμοι για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, προσφέροντας εμπειρία, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στις τεχνικές εκθέσεις και αυτοψίες των κτιρίων και των έργων σας.